Schatting

Wij maken voor u realistische schatting op basis van de huidige markt. Dit kan gaan van een éénvoudige schatting die kosteloos kan gebeuren tot een volledig uitgebreid dossier in het kader van een nalatenschap, een inbreng in een vennootschap, enz...
Voor deze waardebepaling bezoeken wij uw eigendom en analyseren de huidige toestand, de ligging,... , en winnen informatie in bij de bevoegde gemeentelijke instanties. Na een grondige studie komen we tot een juiste prijszetting van uw eigendom. Op deze manier weet u welke waarde uw goed werkelijk kan opbrengen wanneer u het aan ons toevertrouwd.

Bemiddeling verhuur

Indien u een goed bezit dat u wenst te verhuren kan u bij ons terecht voor deze bemiddelingsopdracht. Wij gaan op zoek naar een geschikte huurder voor uw pand. Wij starten met de nodige publiciteit via affiche, etalage, aankondigingen, advertenties en website en voeren geleide bezoeken uit met de kandidaat-huurders. Verder helpen wij bij het opstellen van een rechtsgeldige huurovereenkomst:

  • Het plaatsen van een huurwaarborg op een geïndividualiseerde spaarrekening
  • Het opmaken van een gedetailleerde plaatsbeschrijving
  • Het opvragen van de brandverzekering van de huurder

Doordat wij uw goed in de kijker plaatsen zullen zich meer kandidaat-huurders aanmelden. Wij helpen u bij het kiezen van de meest geschikte huurder.

Verkoop

Wij bieden u een volledige service aan bij de verkoop van een goed:

  • Wij geven u een eerlijke mening over de realistische waard van het pand
  • Uw woning wordt aangeboden via affiche, etalage, kranten, websites, enz.
  • Voor elk pand wordt een apart dossier aangelegd
  • Wij begeleiden u als koper/verkoper tot bij de notaris

Aankoop

Wij geven u een volledige aankoopbegeleiding als koper. Het is als koper niet eenvoudig een woning te beoordelen naar zijn technische deugdelijkheid en om te weten of de gevraagde prijs correct is. Wij kunnen u hiermee helpen.

Patrimoniumbeheer

Het kan geen kwaad om uw vastgoedportefeuille te laten beoordelen naar zijn waarde en om een objectieve menining te vragen over de samenstelling, opbrengst, enz. Vastgoed evolueert voortdurend en men laat soms een mooie kans tot meerwaarde liggen.

Toezichtorganisme

Alle diensten die u worden aangeboden door Vision Vastgoed staan onder toezicht van het Belgisch Instituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16b, 1000 Brussel. Elke vastgoedmakelaar dient zich te houden aan de plichtenleer BIV.

Webdesign by Ellaweb   disclaimer